Haram Olduğunu Bilmediğimiz Meslekler, Maalesef Çoğu Kişi Yapıyor

Haram Olduğunu Bilmediğimiz Meslekler, Maalesef Çoğu Kişi Yapıyor Bir müslüman, helâl yoldan para kazanmaya, helâlinden yiyip içmeye ve çoluk çocuğuna da helâl yedirip içirmeye mecburdur. İnsan kesinlikle harama mecbur ve muhtaç değildir. Haram yollardan kazanılmış paranın kesinlikle hayrı olmaz. Unutmayalım ki, helalin hesabı haramın da azabı vardır. Arkadaşlar, her hangi bir mesleği icra etmenin caiz olup olmaması, yapılan işlerin dine uygun olup olmamasına bağlıdır. Dinen meşru olan işlerin yapılmasına vesile olan meslekleri icra etmek caiz; dinen meşru olmayan işlerin yapılmasına vesile olan meslekleri icra etmek ise caiz değildir. İşte İslâm’ın haram saydığı meslek ve para kazanma yolları şunlardır:

Haram Olduğunu Bilmediğimiz Meslekler, Maalesef Çoğu Kişi Yapıyor
--

Haram Olduğunu Bilmediğimiz Meslekler, Maalesef Çoğu Kişi Yapıyor

1-  dövme yapan (dövmecİlİk)
Vücuda iğneler batırılıp, açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye adeti olup, sağlık bakımından zararlı olduğu gibi, dinen de yasaklanmıştır. Nitekim dikkat çekmek, daha güzel görünmek için, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır (nisâ, 4/119).
Hz. Peygamber (s.a.s.), vücuda dövme yapmak, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların allah’ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir (buhârî, libâs, 83-87; Müslim, libâs, 120). Ötürüsıyla dövme yapmak ve yaptırmak ve bu yolla para kazanmak caiz değildir. (İbn kudâme, el-muğni, i, 129).

2- erkeğİn bayan kuaförlüğü yapmasi
Bayanın bedeni erkeğe haramdır. Bakması, tutması aynı halde haramdır. Elle temas etmek ise bakmaya göre daha da ağır bir haram olur. Bayanın saçı ile bedeninin öteki yerleri, büyüklük küçüklük farkı bulunsa da avret olması bakımından bambaşka değilidir. Bu nedenle bir erkeğin bayan kuaförlüğü yapması helal olmaz. Bu iş müslüman bir erkek için çirkin bir iştir. O meslekten rızık elde edip çocuklarına yedirmemelidir.


3- estetİk cerrahİ
Sonradan oluşan hastalıklar, arızalar, kazalar, yanıklar gibi şeyler için estetik ameliyat yaptırmakta bir kaçınca bulunmaz. Zira bu; Allah’tan gelmiş bir hastalık, kaderde var olan bir kazadan oluşan bir arızayı tedavi ettirmektir. Tedavi ise caizdir. Fakat burun büyük olduğu için, kaşlar şöyle göründüğü için veya yanaklar şu halde göründüğü için bedene müdahale ettirmek; Ilke olarak caiz bir şey değildir. Allah’ın yarattığı tarzı değiştirmektir bu. Eğer gerçekten psikiyatris bir sorun düzeyinde sıkıntı varsa mesela; Burun o kadar büyük ki kişinin görmesini engelliyor, görme sorunu oluşturuyor, nefes sorunu oluşturuyor gibi problemler doktorun belirttiği raporlarla bir arada bir müftüye sorulduğunda onun cevaz vermesiyle fakat estetik ameliyat yapılabilir. Haram olan bir şeyin yapılması da, yapılmasına vesile olunması da haram olur.
Estetik ameliyat hususunda hasta ile doktor aynı hükmü paylaşırlar. Hasta bakımından helal ise cerrah için de helaldir. Hasta için haram ise cerrah için de haramdır.
Doktorun, zorunluluk altında olması mesela askeriyede hekim olup emredildiği için yapması gibi durumlar doktor bakımından istisna edilebilir.


4- sİgara ve nargİle satmak
Sigara veya nargile hz. Peygamber (s.a.v.) efendimiz veya müctehid imamlar döneminde bulunmadığı için, hakkında âyet-i kerime, hadis-i şerif veya müctehidlerin bir sözü bulunmaz.
Bu bakımdan sigara hakkında, ortaya çıkışından bu yana fukahanın bambaşka görüşleri olmuştur. Fakat sigaranın zararına binaen haram olduğunu belirten birçok ulema vardır.
Doyduktan sonra yenen yemeğin zarar vereceği galibi zan ile tahmin edilirse, yemeğin haram olduğu fıkıh kitaplarında izah edilirken, bedenin zararı göz önünde bulundurulmaktadır. Zararı az olacaksa mekruh olur, denmektedir.
Yani hükmü belirleyen sebep zararlı olup olmamasıdır. Sigaranın zararı ise artık tartışmasızdır. Eski ulema bunu tartışmıştır. Çünkü sigaranın zararı o zaman kesin olarak bilinmiyordu. Bu nedenle kesin hüküm verilememiştir.
Ama artık gelişen ilim, sigaranın insan vücuduna verdiği zararın ne derece büyük olduğunu tespit etmiş ve günümüz ulemasına bunu ispat etmiştir. Artık geçmişte olduğu gibi sigaranın zararlı olup olmadığı tartışması bulunmaz. Hiç kimse onun faydasından söz etmemektedir. Bu bakımdan sigaranın haram olduğunu dile getiren fukahanın görüşleri kulak ardı edilmemelidir. Din, vücuda zarar vermeyi ve genel olarak zararı reddeder. Sigara bunun haricinde israftır, israfın haram olduğunu da bilmeyen bulunmaz. Bütün bunların yanı sıra sigara yalnızca içeni değil, etrafındaki şahışları da rahatsız eder. Bu bakımdan sigara içmenin veya onu satmanın haram olduğunu ileri sürenlerin delilleri oldukça güçlüdir.


5- promosyon 
6- haytan dövüştürmek
7- falcilik
8- mİdye satmak 

Tepkiniz nedir?

like
4
dislike
2
love
0
funny
0
angry
3
sad
0
wow
0
--
--