Ailesinde Borçlu Olanlara Kötü Haber! Artık Sizde Borçlusunuz Dikkat!

Ailesinde Borçlu Olanlara Kötü Haber! Artık Sizde Borçlusunuz Dikkat! Borçlu olmak sıkıntılı bir durumdur. Bu durumu çoğu zaman yakınlarımıza duyurmamak isteriz. Fakat Yargıtay'dan ihbarname kararı geldi...

Ailesinde Borçlu Olanlara Kötü Haber! Artık Sizde Borçlusunuz Dikkat!

Ailesinde Borçlu Olanlara Kötü Haber! Artık Sizde Borçlusunuz Dikkat!

Ticaret hayatında karşılaştığı ekonomik zorlukları ailesine, yakınlarına yansıtmak istemeyenlere Yargıtay'dan kötü haber geldi.

Yüksek mahkeme kararda; kambiyo senet borcu bulunan borçlunun annesine haciz ihbarnamesi gönderilebileceğine hükmetti.

Emsal kararla birlikte; borcunu sevdiklerinden gizlemeye çalışan bireyler aile fertlerine gelecek haciz ihbarnamesiyle şok yaşayacaklar.

İcra Müdürlüğünden Cevap

Vatandaş kambiyo senetleri borcunu ödeyemeyince İcra Müdürlüğüne başvuran alacaklı, borçlunun annesine haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebinde bulundu.

İcra Müdürlüğü talebi, 'borçlunun annesi alelade bir üçüncü kişi olmadığından gönderilecek haciz ihbarnamelerinin aile bireylerini küçük düşüreceği' gerekçesiyle reddetti.

Alacaklı, İcra Hukuk Mahkemesine başvurarak icra müdürlüğünün bu işlemi gerçekleştirmemesi sebebiyle şikayetçi oldu.

Yargıtay Onayladı

Yargıtay alacaklıyı haklı buldu.

Mahkeme; borçlunun annesinin alelade bir üçüncü kişi olmadığı, akrabalar arasında sarih bir hukuki işlemin varlığını ispat külfetinin iddia edene ait olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verdi.

Kararı alacaklı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay kararında, "İcra İflas Kanunu'nun (İİK) 89. maddesinde düzenlenen 'haciz ihbarnamesi' gönderilmesi kanunun emreden hükmüdür.

Alacaklının talebi halinde icra müdürlüğünce bu talebin yerine getirilmesi gerekmekte olup, icra memurunun bu hususta taktir hakkı yoktur.

Kaldı ki üçüncü kişi, haciz ihbarnamesine itiraz etme hakkına da sahiptir.

O halde mahkemece şikayetin kabulü ile yasaya aykırı müdürlük kararının kaldırılması gerekirken şikayetin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir. Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının belirtilen nedenlerle bozulmasına oy birliği ile karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Tepkiniz nedir?

like
7
dislike
16
love
5
funny
7
angry
47
sad
4
wow
4